Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POL-TURIST Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach (89-600), ul. Asnyka 2,(zwany dalej „Administratorem"). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem: listownie: POL-TURIST Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach (89-600), ul. Asnyka 2

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 6 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 7.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum jednego roku jednak nie dłużej niż wynika to z treści innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących ALBO do dnia wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy (personel) Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, księgowe, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w RODO, Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.